SMARTeZ Pumpar - ersätter Homepump och ON-Q PainBuster

 

Köp SMARTeZ här

Engångs elastomerisk infusionspump

 • Fyllnadsport
 • Mjukt yttermembran
 • Multilager elastomeriska membran
 • Slangklämma
 • Administrationsslang
 • Luft- och partikelelimineringsfilter
 • Flödesrestriktor
 • Patientkoppling
 • Hatt vid patientkopplingen
 • Färgkodad hatt vid fyllnadsporten, fäst i porten
 • Etikett - Fyllnadsvolym och infusionstid
 • Etikett - Flödeshastighet

  SMARTeZ användarmanual

   SMARTeZ broschyr

   Stabilitetsdata

Cimpax sårkateter


Specialpumpar för cytostatika

 
 
Med högre säkerhet för patient och för den som fyller pumparna. 

ProSeal (CSTDs)

 
 
ProSeal - Closed System Transfer Device (CSTDs). Helt tätt in och utflöde med ProSeal Cap. Ingen läckage vid påkoppling.

SMARTeZ- pumpen finns även med flödesregulator och bolusknapp. JUSTONE-enheten levererar ett variabelt flöde och har även möjlighet för bolusdoser. 

Alla SMARTeZ-pumpar har en flerskiktad, ballongliknande reservoar som fylls med läkemedel avsedda för infusion. Pumpen ger ett mekaniskt tryck som administrerar innehållet genom en administrationsslang. Hela enheten är steril och avsedd för engångsbruk. 


CE0086

Kontaktinformation

För mer information eller frågor kontakta Ann Strålman


Kom i kontakt