Milex Ringar

Den perfekta ickeinvasiva lösningen för prolaps och ansträngningsinkontinens

Vill du se hela sortimentet?

Gå till vår webshop

Milex ringar är det första och oftast det bästa valet för kvinnor med prolaps eller inkontinens som vill undvika, har kontraindikationer eller väntar på ett kirurgiskt ingrepp.

Ett säkert och effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, inklusive defekt bäckenstöd och ansträngningsinkontinens. Prolapsringar är framtagna för att repositionera organ och därmed återställa kvinnors livskvalitet. Milex ringar är marknadsledande med en mängd olika konfigurationer och modeller för att optimera varje kvinnas behov. 

Målet med utprovningen är att säkerställa att ringen uppfyller patientens behov och inte känns när den är på plats. Utifrån tester med olika storlekar och modeller av utprovningsringar samt genom en komplett bäckenbottenundersökning säkerställer utprovaren att valet av Milex ring blir rätt för varje enskild patient. Det är även viktigt att patienten får den information och hjälp som krävs för att hantera ringen på rätt sätt. Vår rekommendation är att utbilda varje patient på införande och uttag av ringen.

Odoo • Image and Text

Utprovningsväska

I utprovningsväskan ingår de vanligaste storlekarna och varianterna. Detta underlättar utprovning och rätt beslut vid val av Milex ring. 

De som ingår är Ring, Kub, Donut, Gellhorn och inkontinensdisk i de vanligaste storlekarna.