EndoSee Advance

Endosee Advance-systemet är ett allt-i-ett-system med direkt visualisering för diagnostiska och terapeutiska procedurer.

  • Omedelbar endometriell avbildning styrd av direkt visualisering
  • Effektivt arbetsflöde med besök ute på kliniker vilket minskar behovet av remisser till sjukhusen
  • Lågkostnadsinvestering där patientbesöket ersätts som hysteroskopi

Funktioner som hjälper dig att förbättra dina procedurer: 

  • Tydlig färgbild på skärmen
  • Återanvändbar displaymodul
  • Steril engångskanyl för enkel användning
  • Kanal för vätskeinfusion
  • Stillbild eller videoinspelning vid varje undersökning
  • Se bilden du just tog
  • Överför undersökningsdata till din dator via USB-kabel

Omedelbar visualisering

Omedelbar endometriell avbildning styrd av direkt visualisering

Effektivt arbetsflöde

Effektivt arbetsflöde med besök ute på kliniker vilket minskar behovet av remisser till sjukhusen

Lågkostnadsinvestering

Lågkostnadsinvestering där patientbesöket ersätts som hysteroskopi

 
 

Tillbehör

Biopsy forceps

 Flergångs

Foreign body grasper, fenestrated

Flergångs

Spoon forceps, long serrated

Flergångs

Ureter slitting Scissors, single action

Flergångs

Alligator grasper (engångs)

Engångs, 5 st/fp