Reklamation och retur

Priser

Priser är ex moms och inkluderar ej frakt. 

Leveranstid

Varor beställda före kl 12:00 skickas samma dag och levereras nästa vardag inom Sverige. Vid restsituation som medför att ovanstående ej kan fullföljas, meddelas ny förväntad leveranstid.

Mottagningskontroll

Packsedel medföljer godset, det åligger köparen att vid ankomst kontrollera att godset inte har skadats under transporten. Brist eller skada på godset vid ankomst, skall anmälas direkt till fraktbolaget och Solann. Reklamation på levererad vara skall ske skriftligen inom 7 dagar efter mottagandet.

Returer

Varor tas endast i retur efter överenskommelse. Vid felbeställning kan kreditering ske endast om produkten återsänds oskadad i eventuell orginalförpackning och ytteremballage. Accepterade returer krediteras med 90% av ursprungsvärdet vid retur inom 30 dagar och med 75% av ursprungsvärdet vid retur inom 45 dagar. Efter 45 dagar tas inga returer emot. Frakten bekostas av kunden. Varor utbytes efter överenskommelse, frakten betalas då av kunden. Om varan ej har returnerats inom 14 dagar efter en sådan överenskommelse, betraktas varan som köpt.

Betalning och dröjsmålsränta

Förfallodagen är 30 dagar från fakturadagen, om betalning ej erhålls inom rätt tid, debiteras dröjsmålsränta med 8% + gällande referensprislista vid den tidpunkten. 

Ägandeförhållande

Varorna förblir Solanns egendom tills full betalning erhållits.

Garantier

Garanti lämnas på material och fabrikationsfel om köparen meddelar detta inom skälig tid, normalt 14 dagar efter leverans. Garantitiden är normalt ett år efter leveransdatum.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.