Produktbroschyrer och blad

Pumppärmen

1 - Företagsinformation

2 - Allmän produktinformation

3 - Materialbeskrivning

4.1 - Produktsortiment Homepump

4.2 - Produktsortiment PainBuster

4.3 - Produktsortiment C-Block

4.4 - Produktsortiment Tillbehör

5 - Reklamationer

6 - Frågar & svar

7 - Övrigt sortiment

8 - Miljöpolicy

11 - Homepump praktisk användning

12.1 - Att välja rätt pump

12.2 - Flödesschema Homepump Eclipse

12.3 - Flödesschema Homepump C-serien

12.4 - Allmänt om flödeshastighet

13.1 - Att fylla pumparna

13.2 - Att fylla med spruta

13.3 - Att fylla med PowerFiller

14.1 - Antibiotika

14.2 - Cymevene

14.3 - Foscavir

14.4 - Vancocin

14.5 - Meronem

14.6 - Desferal

14.7 - Cytarbine

14.8 - Femdagars (5 FU)

14.9 - Treveckors (5 FU)

14.10 - Epoch

14.11 - ECF-kur

14.12 - VAD-kur

14.13 - PF-kur

15.1 - Patientinformation Hompepump Antibiotika

15.2 - Patientinformation Homepump Antiviral

15.3 - Patientinformation Homepump Cystostatika

15.4 - Patientinformation Homepump Desferal

15.5 - Patientinformation Homepump Epoch

15.6 - Patientinformation Homepump Morfin

16 - Kemisk stabilitet i Homepump

17.1 - Att prima pumparna

17.2 - Att prima 5-FU

17.3 - Latexöverkänslighet

17.4 - Steriltest av fyllnadsporten

17.5 - Tryckjämförelse

18 - Bibliografi

21 - ON-Q PainBuster praktisk användning

22.1 - Att välja rätt pump

22.2 - ON-Q PainBuster

22.3 - ON-Q Pumpar med variabelt flöde och bolus

23 - Att fylla pumparna

24.1 - Allmäna beredningsanvisningar

24.2 Tunnelering och påkoppling av pump

24.3 Beredningsanvisningar

25 - Patientinformation ON-Q PainBuster

26 - Kemisk stabilitet

27.1 - Applikationer för barn

27.2 - Hand- och fotkirurgi

27.3 - Att motverka kateterbrott

27.4 - OK från JCAHO

27.5 - PainBuster i MR-miljö

27.6 - Autologa infusioner

27.7 Steriltest av fyllnadsporten

27.8 - Latexöverkänslighet

27.9 Lagring- och användningstid

27.10 - Fyllning av pump i högriskmiljö

27.11 - Positionspapper

27.12 - ON-Q - USP

27.15 - Kondrolys

28.1 - Referensbibliografi

28.2 - Referensbibliografi

Infusion

Patientinformation
Katetrar
Pumpar

Bruksanvisningar
C-serien
Boluspumpar
Select A Flow 

Produktblad 
Katetrar



Anestesi

- Masker

Larynx

Hans-Rudolph

CPAP

- Slangar

Oxylog Transportslangar

AquaVENT Slangar 

AMVC 1792/141

AMVC 1792/145


- Övrigt

Metroseal

Produktbroschyrer

Cooper Surgical - Provtagning

Cooper Surgical - Euromed

Cooper Surgical - Operation

Cooper Surgical - Förlossning

Cooper Surgical - Neonatal

Cooper Surgical - IVA Vuxen

RiMos - Gynekologi och Obstetrik

Obstetrik & Gynekologi

- Ringar

Milex Ringar Referensguide - Cooper

Milex Utprovningsringar Guide MXFIT - Cooper

- Obstetrik

Amnioper Hinnsprängare - RiMos

Sugklockor - Cooper

Doppler

Ultraljudsgel

Vagicover

Ramcover

Ramclamp

- Preventivmedel

Pessar patientblad - Cooper

Kopparspiral Patientblad - Eurogine

IUD Extractor - RiMos

- Dilatorer

Eurogine SpekulumEurogine Spekulum

Vaginaldilatorer Donea - Eurogine

Vaginaldilatorer Vagiwell - Kessel MEDintim

Vaginaldilatorer Vagiwell Sterilisering/Tvättråd - Kessel MEDintim

- Engångsprodukter Plast

Klotång Tirapalle - RiMos

Uterussond Ramister - RiMos

- Flergångsprodukter Stål

- Provtagning

Ramspatula Ayres - RiMos

H/S Elliptosphere - Cooper

Pipett Kyretter MX140,145,150 - Cooper

Uterina Expolora MX120,124 - Cooper

- Övrigt


Neonatal

NEO-Prep och NEO-Fit - Cooper

TransWarmer - Cooper


Operation

Generell


Uterin Manipulation

RUMI II Broschyr

RUMI II Procedur Guide

Advincula Arch Kort Broschyr 

Advincula Arch Procedur Guide

Advincula Delineator Broschyr

Advincula Delineator Procedur Guide


Lone Star - Sårhakar och retraktorer

Lone Star


Mobius - Retraktorer

Mobius Lång

Mobius Kort


Kryokirurgi - Kommer!


LOOP Elektrokirurgi

Fischer Cone

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.