Aktuellt

Under hösten 2017 har Solann donerat medicinsk utrustning till  Diana Medical Center i Uganda som en del av projektet Outreach 2017. De gör ett fantastiskt arbete på kliniken där de informerar om könssjukdomar, preventivmedel med mera. Många av invånarna i närområdet har svårt att få rätt vård och 25% av förlossningarna sker i hemmet vilket ökar risken för komplikationer. Vi är jätteglada över att vi fått möjlighet att hjälpa till. I texten nedan ger Diana Kintu och Anna-Karin L Whitaker en bra beskrivning på hur verkligheten ser ut på kliniken. Se bilder från klinikens verksamhet här: Outreach 2017, Uganda.

Hej

Vi vill börja med att säga Tack Er alla för Era donationer som vi fick till vår Outreach 2017 i Nsambya-Kevina i Uganda.  Donationerna som vi fick från Er hjälpte oss otroligt mycket. I Uganda bor 39 miljoner människor och det föds 5,9 barn per kvinna. I dag uppskattas mödradödligheten till 368 per 100 000 levande födda barn. De flesta kvinnor har varken råd eller möjlighet till att föda sina barn på sjukhus under uppsikt av vårdpersonal, cirka 25% föder sina barn i hemmet.  De har inte råd att köpa preventivmedel eller saknar kunskap där av det höga antalet barn per kvinna.

Under vår outreach kom 700 människor som sökte hjälp av olika anledningar. Många av dessa hade rest från landsbygden och många bor i slumområden i närliggande områden. Trots att det regnande första dagen kom människor och de som kom stannade kvar till dess att de fått den hjälp som de var i behov av. På plats hade vi en läkare, tre barnmorskor, två lab-assistenter, en sjuksköterska, socionom samt en kollega till Diana. Vi hade också tillgång till ett apotek som finns på kliniken då vi under dessa dagar också delade ut gratis medicin till de som var i behov. De flesta kom för vanliga kontroller så som blodtryck, Hb, glukos, HIV samt andra sexuellt överförbara sjukdomar men också cervix cancer screening. Den första dagen hade vi en föreläsning om hur våra kroppar fungerar, preventivmedel samt sjukdomar. Andra dagen föreläste vi om familjeplanering samt att många av de som besökte oss ställde frågor kring ämnet. Vi samtalade om preventivmedel, oskyddat sex och vad det kan föra med sig som oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar därav HIV som inte går att bota. Vi delade ut ett stort antal kondomer som var efterfrågade av både kvinnor och män. Vi satte in ett antal spiraler samt P-stavar. Utav de som testade sig för sjukdomar var fem HIV positiva samt det fanns personer med gonorré, klamydia och syfilis. Många känner inte till konsekvenserna om de inte får adekvat behandling för dessa sjukdomar. De flesta kvinnor som kom undersökte sig för cervix cancer varav sex blev remitterade till sjukhus då de fick utslag av testet som gjordes. Tack vara det stora antalet spekulum som vi fick donerat kunde vi undersöka alla dessa kvinnor då vi inte behövde sterilisera verktyg mellan undersökningarna. Vi hade 31 gravida kvinnor som skrev in sig på kliniken och kommer troligtvis också att föda där nu under hösten, vi hade en förlossning då vi var på plats. Många föräldrar kom med sina barn som hade olika infektioner och fick adekvata behandling samt mediciner på plats.

Vi vill återigen tacka Er alla för Era donationer så som undersökningsmaterial, provtagnings material, Hb och glukos mätare, kondomer, spiraler, handskar, samt doppler. Vi har även fått brits samt en provtagningsstol som ska skickas ner till kliniken. Vi kommer att ha en outreach årligen till en början och förhoppningsvis kunna utöka det till två gånger per år. I nuläget arbetar vi på en hemsida där vi kommer att ha information angående kliniken, personal samt outreach.

Vi bifogar i detta mail också en pdf med bilder ifrån Outreach 2017 samt omgivningarna.

Med Vänliga Hälsningar

Diana Kintu och Anna-Karin L Whitaker

 Diana Medical Center

Nsambya-Kevina Uganda

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.