ON-Q PainBuster

Hur används ON-Q* PainBuster*?

ON-Q* PainBuster* är ett postoperativt smärtlindrings-system, bestående av en engångspump och en, två eller tre multiperforerade katetrar.Katetrarna är multiperforerade för att garantera en jämn spridning av läkemedel.
Pumpen drivs av det tryck som skapas när den fylls med lösning och de elastiska membranen spänns ut:
PainBuster* finns i flera varianter: För kontinuerlig fast eller variabel distribution av läkemedel och för patientkontrollerad distribution.

Katetrarna läggs in i operationsområdet och kopplas till pumpen i samband med operationen.

Läs en ny artikel om ON-Q pumparnas utveckling från 8 juli 2014.ON-Q Pump Diagram with SilverSoaker

Starta en infusion med ON-Q* PainBuster*

 1. Kontrollera att pumpen innehåller till patienten ordinerat läkemedel i rätt dos och att utgångsdatumet inte är passerat. Kontrollera även att pumpen är rumstempererad.
 2. Katetrarna primas (vätskefylls) och tunneleras in 3-5 cm från operationsområdet.
 3. Anslut katetrar till pumpen.
 4. Öppna slangklämmor och infusionen startar.
 5. Katetrar rullas ihop och bandageras skilt från sårförbandet med genomskinligt bandage för att underlätta inspektion.
 6. Flödesrestriktorer tejpas mot huden.
 7. Under pågående infusion kan pumpen förvaras i medföljande väska eller fästas med E-clip i kläderna.

Att observera regelbundet under pågående infusion

 • Kontrollera insticksstället, ett visst läckage kan förekomma.
 • Kontrollera att slangen inte ligger i kläm och att klämmor är öppna
 • Kontrollera att flödesrestriktorer är tejpade mot huden.

Stäng klämman (utan att avlägsna pumpen) och kontakta patientansvarig vid följande sympton hos patienten:

 • Ökad smärta, rodnad, svullnad eller flytning från kateterområdet
 • Svindel/yrsel
 • Suddig syn
 • Ringning/susning i öronen
 • Metallsmak i munnen
 • Domningar och/eller stickningar i mun och läppar
 • Dåsighet/förvirring

Avlägsande av ON-Q* PainBuster*

Avlägsna förbandet vid kateterområdet, avlägsna eventuell sutur. Fatta tag i katetern nära huden och dra försiktigt. Kontrollera att hela katetern följer med ut, änden bär en svart markering. Täck området med lämpligt förband.

Om motstånd uppstår eller om katetern sträcks:

AVBRYT utdragandet och vänta i 30-60 minuter och försök igen. Om det fortfarande inte är lätt att dra ut katetern, kontakta sjukvården.

Hur vet jag om pumpen fungerar som den ska?

Det är svårt att med ögats hjälp se att pumpen fungerar. Efter att infusionen pågått någon dag kan man dock se att pumpen är mindre utspänd, för att till sist vara helt tömd.

Hur vet jag att infusionen är klar?

När pumpen har dragit ihop sig med en fast pelare i mitten, utan märkbar vätska under, är infusionen klar. ON-Q PainBuster har pumpar som ger smärtlindring i 2-5 dagar. Titta på pumpens etikett hur länge pumpen ska räcka.

Hur vet jag att patienten får tillräckligt med smärtlindring?

Om patienten har ont, ge mera smärtlindring!

Bra att veta om ON-Q* PainBuster*

 • ON-Q* PainBuster* skall under pågående infusion alltid förvaras i rumstemperatur.
 • Patienten kan duscha, men undvik att filtret kommer i kontakt med tvål eller alkohol då det ger risk för läckage.
 • Pumpen behöver inte hänga högt, utan kan läggas antingen i tillhörande väska eller fästas på kläderna med ett E-clip.
 • ON-Q* PainBuster* tål att tappas i golvet.
 • Tomma pumpar kan slängas med brännbart avfall.
 • För ytterligare information, kontakta behandlande läkare/avdelning.
*Registrerat varumärke/varumärke hos Kimberly-Clark Worldwide Inc. eller deras dotterbolag.

Beställning

Mail: order@solann.se
Tfn: 08 583 560 60
Fax: 070 615 88 81 alt. 08 55 11 83 88

Webbutik .
Sjukvårds- och apotekspersonal: www.mamut.net/solann
Övriga kunder och patienter: www.mamut.net/patient

Solann AB

Skarprättarvägen 1A:11 176 77 JÄRFÄLLA Telefon: 08-583 560 60 E-post: info(snabel-a)solann(punkt)se       Credit report Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

xhtml 1.0plucera webbyrå