Homepump™

Hur används Homepump?™?Homepump Family_Silicone

Homepump* är en infusionspump för engångsbruk.
Den drivs av det tryck som skapas när pumpen fylls med lösning och de elastiska membranen spänns ut. Pumpen är avsedd för administrering centralt/perifert intravenöst, subkutant, intratekalt, epiduralt eller intraarteriellt. Den ansluts till patienten av sjukvårds-personal eller av en på produkten utbildad person.

Homepump* är ett kostnadsfritt hjälpmedel. Läkemedlet i pumpen förskrivs på recept och beredning sker på apotek eller avdelning.

Att starta en infusion

 1. Kontrollera att pumpen innehåller till patienten ordinerat läkemedel i rätt dos och att utgångsdatumet inte är passerat. Kontrollera även att pumpen är rumstempererad.
 2. Kontrollera att slangen är fylld. Om den inte är det, gör så här:
  Tag bort den vita hatten (ändproppen) på slangändan, öppna slangklämman och spola igenom slangen. Stäng slangklämman.
 3. Anslut slangen med slangkopplingen till patientens kanyl. Skruva fast medurs.
 4. Om Homepump med flödesrestriktor används, tejpa flödesrestriktorn mot huden.
 5. Öppna slangklämman och infusionen startar.
 6. Under pågående infusion kan pumpen förvaras i pumpväska runt patientens midja eller i ett clip fäst i kläderna.
 7. Inspektera huden runt omkring infartskanylen dagligen.
  Vid rodnad, smärta, svullnad eller läckage, stäng av pumpen med slangklämman (ta inte bort pumpen) och kontakta behandlande avdelning..

Att avsluta en infusion

När pumpen minskat i storlek och den inre delen är en fast pelare, då är infusionen klar. Homepump* är ett slutet system och man behöver inte stänga av eller koppla bort pumpen omedelbart då vätskebehållaren blivit tom, luft kan aldrig tränga in. Pumpen tas bort på följande sätt:

 1. Stäng slangklämman.
 2. Skruva bort pumpslangen från patientens kanyl, moturs.
 3. Återförslut patientens kanyl med en ny steril plugg.
 4. Rengör kanylen enligt anvisningar från den behandlande avdelningen.

Vad gör man om pumpen inte startar?

 1. Kontrollera att slangklämman är öppen.
 2. Kontrollera att pumpen håller rumstemperatur.
 3.  Massera med fingrarna över det ställe på slangen där slangklämman har tryckt och försök igen.
 4. Spola hett vatten på flödesrestriktorn eller slangen mellan filtret och slangkopplingen. Vänta en stund och försök igen.
  Om pumpen fortfarande inte fungera efter dessa åtgärder, ta en ny pump och reklamera den felaktiga.

Vad gör man om det finns luftbubblor i pumpen eller slangen?

Vid luftbubblor i slangen mellan filtret och slangkopplingen:
Öppna slangklämman och spola ur bubblorna.

Vid bubblor i pumpen eller i den övre delen av slangen:
Filtret innehåller en luft och partikelavskiljare, varken luft eller partiklar kan passera över till patienten. Ingen åtgärd är nödvändig.

Vad gör man om man är tveksam om infusionen är klar?

När pumpen har dragit ihop sig med en fast pelare i mitten, utan märkbar vätska under, är infusionen klar.

Förvaring

Fyllda pumpar ska ofta förvaras i kyl eller frys för att förlänga läke-medlets hållbarhet. Se anvisningar på apoteksetiketten fäst på Homepump*.
Homepump* är avstämd för infusion av rumstempererad vätska. Vid kyl/frys-förvaring tas pumpen ut i god tid före infusionen, för att återfå rumstemperatur.
Tid för uppvärmning av resp. pump, se kap 12, Flödesschema Homepump*.

Bra att veta

 • Homepump* skall under pågående infusion alltid förvaras i rumstemperatur.
 • Patienten kan duscha, men undvik att filtret kommer i kontakt med tvål eller alkohol då det ger risk för läckage.
 • Pumpen behöver inte hänga högt, utan kan läggas antingen i tillhörande väska eller fästas på kläderna med ett clip.
 • Homepump* tål att tappas i golvet.
 • När färgade lösningar används, kan det se ut som om de avfärgas i nedre delen av slangen. Detta beror på att slangen är så tunn att färgen inte framträder.
 • Tomma pumpar kan slängas i brännbart avfall.
 • För ytterligare information, kontakta behandlande läkare/avdelning.
*Registrerat varumärke eller varumärke hos Kimberly-Clark Worldwide Inc. eller deras dotterbolag.

Beställning

Mail: order@solann.se
Tfn: 08 583 560 60
Fax: 070 615 88 81 alt. 08 55 11 83 88

Webbutik .
Sjukvårds- och apotekspersonal: www.mamut.net/solann
Övriga kunder och patienter: www.mamut.net/patient

Solann AB

Skarprättarvägen 1A:11 176 77 JÄRFÄLLA Telefon: 08-583 560 60 E-post: info(snabel-a)solann(punkt)se       Credit report Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

xhtml 1.0plucera webbyrå