Frågor och svar

Generella frågor om pumparna

Hur fungerar pumpen?
När pumpen fylls bildas ett tryck i membranen motsvarande ca 520 mm Hg. Sedan bromsas flödet till önskad hastighet enligt Poiseuilles lag = Flödet av en vätska genom ett cylindriskt rör med en konstant snittyta. Det som bestämmer flödeshastigheten är flödesrestriktorns längd och inre diameter . Flödet är extremt känsligt för hålets diameter och det går inte att göra flödesrestriktorer utan viss diskrepans.

Hur testas pumparna?
Varje flödesrestriktor testas med en lufttrycksmätare och kapas till exakt rätt längd. Sedan testas den igen med luft och med vätska innan den kopplas ihop med pumpen. Ur varje batch testas sedan några pumpar med vätska innan de steriliseras. Efter sterilisering testas ytterligare några ur varje batch.

Vad är det för material i pumparna?
Se kap 3 Materialbeskrivning 

Kan pumparna användas av patienter med latexallergi?
Ja, patienter med latexallergi kan använda pumparna då latex aldrig kommer i kontakt med vare sig patient eller läkemedel. Anledningen till att latex används i mellanlagret är att det är det material som har bäst precision.
Tekniska Bulletiner kap 17.3 resp. 27.8 Latexöverkänslighet. 

Kan man bära pumpen vid magnetröntgen?
Ja, pumparna är MR säkra upp till 3 Tesla magnetfält. Dock måste E-clip och bärväska avlägsnas innan ingång i MR miljön.
Teknisk bulletin 27.5 Användning i MRI.

Vad gör man om pumpen inte startar?
Kontrollera att slangklämman är öppen och att pumpen håller kroppstemperatur. Massera med fingrarna över det ställe där slangklämman har tryckt. Spola hett vatten på kapillären. 
Om det fortfarande inte fungerar, se kap 13.1 Vid problem.

Vilka faktorer kan påverka flödeshastigheten?
Temperatur: för kallt – pumpen går långsammare och vise versa
Fyllnadsvolym: överfylld pump går långsammare
Läkemedlets densitet: trögflytande vätska ger långsammare flödeshastighet

Det är luftbubblor i slangen eller pumpen, vad gör man?
Man behöver inte göra någonting, pumparnas luft- och partikelfilter ser till att ingen luft passerar över till patienten.

Pumpen är ojämnt fylld – Gör det något?
Nej, det påverkar inte prestandan. 

Vilken volym ryms i slangen?
~1 ml

Filtrets storlek?
1,2 µm partikelfilter och 0,02 µm luftfilter

När är infusionen klar?
När pumpen har dragit ihop sig till en fast pelare utan märkbar vätska i. 

Vilka läkemedel kan ges via pumparna?
De flesta vattenlösliga läkemedlen.

Vilken anledning till reklamationer har förekommit?
Stopp i pumpen är den vanligaste. Eftersom flödesrestriktorns hål är så litet (5 µm) kan det ganska lätt bli stopp. 3-4 av 100 000 pumpar stoppar.


Frågor angående specialpumparna

PainBuster med OnDemand:

Hur fungerar OnDemand?
OnDemand ger patienten en möjlighet att förutom en kontinuerlig infusion även kunna ge en bolusinfusion på 5 ml med 60 minuter spärrtid.

Hur påverkar temperatur dessa pumpar?
De är kalibrerade för rumstemperatur och bolusregulatorn skall bäras utanpå kläderna.

 

PainBuster med Select–A–Flow:

Vilka flöden finns det?
1-7 ml/h alternativt 2-14 ml/h

Kan man sätta in flödet mellan markeringarna, t ex 2,5 ml?
Nej, det är fasta flödesmarkeringar. Flödesskivan ska klickas i ett fast läge för att säkerställa flödeshastigheten.

Hur påverkar temperatur dessa pumpar?
De är kalibrerade för rumstemperatur och regulatorn skall bäras utanpå kläderna.

Kan man hindra patienter från att ändra flödet?
Ja, det går att bort den flödesreglerande skivan samt låsa locket.


Frågor om våra multiperforerade katetrar:

Vilka katetrar finns det?
Vi har katetrar utan eller med silverjonutsöndring i 4 olika längder:
2,5 cm – 6,5 cm – 12,5 cm – 25 cm. Katetrar med silverjonutsöndring finns dessutom med längd 19 cm.

Var kan katetrarna placeras?
De tunneleras till eller i närheten av sårutrymmet alternativt perineuralt för preoperativ, perioperativ och postoperativ smärtlindring. 

Kan man lägga katetrar i leder? Risk för kondrolys?
I amerikansk litteratur samt i våra bruksanvisningar varnas för att lägga katetrar i leder, då det enligt vissa studier kan finnas ett samband mellan kontinuerlig infusion av bupivacain-adrenalin alt. bupivacain i led och kondrolys. Ropivacain är mindre toxiskt än bupivacain och har en lägre risk. Teknisk Bulletin kap 27.16 Kondrolys.

Vid proteskirurgi har vi i Sverige i över 15 år lagt katetrar lokalt för postoperativ smärtlindring. Våra katetrar läggs till övervägande del i leden (ca 3000 katetrar/2008) och pumparna är fyllda med ropivacain.  Vid proteskirurgi är den vävnad som kan drabbas av kondrolys bortopererad.

Vi avråder alltid från adrenalin i pumparna och vi rekommenderar  ropivacain alt. levobupivacain för ledinfiltration vid proteskirurgi. Vid övrig ortopedisk kirurgi, överväg att lägga katetrarna utanför leden.

Kan man lägga katetrar överallt annars?
Undvik att lägga katetrar distalt i extremiteter pga. risk för vätskeuppbyggnad, som i värsta fall kan leda till ischemisk skada eller nekros. När man lägger katetrar i händer och fötter ska man välja ett lågt flöde. Teknisk Bulletin kap 27.2 Hand & fotkirurgi.

Vilken diameter har katetern?
Kateterns yttre diameter är ca 19 gauge.

Är katetrarna röntgentäta?
Ja, alla katetrar är röntgentäta men placerade i vävnad är de mycket svåra att upptäcka med vanlig röntgen.

Vem kan ta bort katetern?
Katetern kan tas bort av patienten, anhörig, ansvarig sköterska eller läkare.

Är infektionsrisken större med en kateter i såret?
Nej. Det finns inget som tyder på ökad infektionsrisk, snarare tvärtom. Statistiskt sett har vi färre infektioner hos patienter med PainBuster-systemet än utan. Lokalanestetika är i sig ett skydd för infektioner och patienter med mindre smärta har ett bättre immunförsvar. Vill du veta mera kontakta oss gärna för studier i ämnet.

Vad kan vi göra för att minimera infektionsrisken?
- Tunnelera >3-5 cm från såret genom väl rengjord hud.
– Täck kateter-insticksstället med förband skilt från sårförbandet.
– Skydda insticksstället från vatten.
– Kontrollera insticksstället dagligen.
– Avlägsna katetern snarast efter avslutad infusion, senast efter 5 dygns  infusion.
– Fyll inte på pumpen igen.
– Vid behov, använd våra katetrar med silverjoner

Kan katetrarna magnetröntgas.
Ja, hela systemet är MRI säkert.
Teknisk Bulletin kap 27.5 Användning i MRI.

Vad är skillnaden mellan vanliga katetrar och silverkatetrar?
Silverkatetrarna har ett lager av metalliska silvernanopartiklar på in- och utsidan av katetern. De minimerar infektionsrisken genom att döda eller  förhindra att mikroorganismer fäster på katetern och i närliggande vävnad.

Hindrar silverkatetrarna infektioner?
I en pågående kolorektalstudie har patienter med silverkatetrar en halverad risk för infektioner jämfört med patienter i placebogruppen.

Kan silverkatetrarna ge allergireaktion hos patienten?
Det är ovanligt med silverallergier och silver finns i mycket av den mat vi äter. Har patienten en känd silverallergi bör silverkatetrar inte användas.

Är silver effektivt mot MRSA (Meticillinresistenta Stafylococcus Aureus)?
Ja, in-vitro tester med MRSA-behandlade katetrar visar att silverjonkatetrar reducerar MRSA till nära noll, i vanliga katetrar fortsätter MRSA att växa obehindrat.

Vilken form av silver är det i katetrarna?
Ren metallisk silver som långsamt oxiderats till silveroxid. Silveroxiden joniseras och lösgör silverjoner i ett långsamt konstant flöde. Det finns inget silver sulfadiazin (en äldre silverprodukt tidigare använd vid brännskador) som ansetts kunna ge förgiftningssymptom.

Hur mycket silver frigörs?
0,6 µg silver/cm av katetern som ligger i kroppen frigörs per dag. Det är mindre än vi får i oss när vi dricker ett glas mjölk.

 

 

 

Solann AB

Skarprättarvägen 1A:11 176 77 JÄRFÄLLA Telefon: 08-583 560 60 E-post: info(snabel-a)solann(punkt)se       Credit report Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

xhtml 1.0plucera webbyrå